Diktujte! Psát bude NovaVoice®

Profesionální software, který vám usnadní práci

Snižte administrativní zátěž svého povolání! Vyzkoušejte nejlepší software pro detekci řeči
ČR a smlouvy, výpovědi, podání i další právní dokumenty jednoduše diktujte. Program
vyvinutý ve spolupráci s právníky i advokáty urychlí tvorbu potřebných textů, zefektivní
práci a usnadní vaši každodenní praxi.

 

NovaVoice pro právníky a advokáty již od 950 Kč!

 

získat NOVAVOICE

 

 •  Jednotlivá koupě, multilicence i možnost pronájmu
 •  Blesková návratnost nákladů
 •  Plný servis včetně doplňování slovníků
 •  
 
 

NovaVoice® pro právníky a advokáty - specifikace

 •  Efektivnější tvorba širokého spektra specifických dokumentů
 •  Detekce vašeho hlasu a jeho převod do textu v reálném čase
 •  Přepis zvukových záznamů z diktafonů i smartphonů
 •  Možnost následných úprav vygenerovaných textů
 •  98% přesnost převodu řeči na text
 •  Možnost tvorby hlasově ovládaných šablon
 •  Rozšiřování slovníku o firmy přímo z obchodního rejstříku
 •  Zápis jednacích čísel a psaní posloupností a zkratek způsobem odpovídajícím právnickým zvyklostem
 •  Intuitivní a jednoduché ovládání
 

Co je NovaVoice®

Software, který automaticky převádí hlasový projev (diktát) do textové podoby.

Několikanásobně zrychluje přepis dokumentů a tím snižuje administrativní pracnost.

Využívá technologie automatického rozpoznání hlasu (tzv. ASR - Automatic Speech Recognition). Po zaškolení uživatele dosahuje přesnost převodu z řeči na text uspokojivé míry až 98%. Software pracuje na soudobých kancelářských počítačích a noteboocích.

Software je plně lokalizován do českého jazyka. Umožňuje vkládání předem připravených standardních částí textů, diktování zkratek, hláskování nebo ovládání systému hlasem. Interpunkce, formátování a zkratky se diktují podle stanovených pravidel. Po ukončení diktátu lze rozpoznaný text editovat a upravovat do výsledné podoby, tisknout nebo přenést do libovolného informačního systému či textového editoru. Systém zachvává zvukovou stopu, propojenou s rozpoznaným textem pro kontrolu či následnou korekturu.

Volitelný modul TTS (Text to Speech) naopak umí převést libovolný text na hlasový projev. Tento hlasový projev je možno přímo přehrát, převést na zvukový soubor ve formátu waw a dále zaznamenat na libovolné elektronické médium (např. CD) nebo zkomprimovat do formátu MP3. Umožní tím následné přehrání téměř kdeoli a kdykoli, např. při jízdě autem, cestování apod.

Technické požadavky

SW požadavky:

 Windows Vista nebo vyšší a .NET 4.0

Minimální hardwarové požadavky:

 procesor Core2Duo 2 GHz

 2 GB paměti RAM

 600 MB volného místa na disku

 zvuková karta

 

Řekli o NovaVoice®

JUDr. Tomáš Sokol

K čemu Vám program slouží a jaké jsou jeho hlavní přednosti?

Soudím, že slouží přesně k tomu, k čemu byl určen. Tedy aby pokud možno co nejpřesněji transformoval  mluvené slovo na elektronicky psaný text. Což činí vcelku úspěšně. V mém případě se tak děje prakticky každý den aniž by program nějak protestoval nebo mu to dokonce činilo potíže. Významnou předností diktování v  programu je, že to co řeknu do mikrofonu se okamžitě objeví napsané na obrazovce.  Pravda, někdy s chybami, ale i tak ho mám ihned před sebou,a  tak se mohu lépe orientovat v tom, co jsem už řekl a jak. Tedy mám přímou kontrolu zda jsem neřekl něco, co jsem nechtěl a taky, jestli se neopakuji ve výrazech nebo dokonce s myšlenkou.

 

JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb.

Jak dlouho program NovaVoice používáte?

Program NovaVoice používám něco přes rok, nejdříve jsem měl zapůjčenu testovací verzi, pak na základě řádné licence. Před NovaVoice jsem používal jiný program na diktování - jinak ve své praxi diktuji přes dvacet let - tedy od éry mikrokazet a minikazet.

Je složité se s aplikací naučit pracovat?

Rozhodně ne. Ovládání je v podstatě intuitivní - ovládání programu určitě není problém. Trochu složitější je samozřejmě technika diktování - především, aby se diktující naučil diktovat ukázněně, stále stejným hlasem a aby pečlivě vyslovoval. Tam kde na hlasovém záznamu přepisující asistentka obsah odhadne podle kontextu nebo intuicí, program je trochu v nevýhodě. Nicméně to bude problém všech programů, které převádějí řeč na text.

Je složité se s aplikací naučit pracovat?

Program používám především pro rozsáhlejší texty - ať již se jedná o písemnosti v rámci mé advokátní praxe, práci rozhodce nebo sepis textů v rámci mé publikační praxe. Píši sice poměrně rychle na počítači, ale při rozsáhlejším materiálu je diktování komfortnější a připadá mi rovněž, že pokud je text formulován řečí, přednesem, má trochu jiný styl a je plynulejší.

 

JUDr. Jiří Všetečka

Jak dlouho NovaVoice využíváte?

Dříve jsem používal řadu pomůcek a programů, od nichž jsem si sliboval usnadnění práce a urychlení pravidelně se opakujících činností. Se střídavými úspěchy, převážně však neúspěchy… Chtěl jsem především, abych jednou vyřčené nemusel znovu pracně psát. Na sklonku roku 2009 jsem se dozvěděl o programu na psaní mluveného slova, na počátku roku 2010 jsem na něj narazil, a od té doby na NovaVoice pracuji ke své plné spokojenosti.

K čemu se program hodí?

Program využívám především k tomu, aby psal, co říkám. A on to skutečně dělá: co řeknu, napíše. V éře psacích strojů jsme psali koncepty, škrtali, a teprve pak to někdo přepsal. Když přišel počítač, text šel beze zbytku upravit, leč někdo to musel napsat. S NovaVoice mizí další krok: já mluvím, nemusím se soustředit na nic jiného, a program současně píše. Nemusím přitom sedět jen u počítače, mohu mluvit třeba do diktafonu, a program to z něj bleskurychle přepíše. Potom stačí jen zredigovat čistopis. Snadněji se škrtá, než dopisuje – v tom je velká výhoda. Využívám systém jak na psaní krátkých textů, tak i na pořízení a redakci textů dlouhých, s nimiž je pak práce nepoměrně snazší a rychlejší, navíc se lze soustředit na obsah.

Reference

 •  AK Jansová - Veverka
 •  AK JUDr. Eva Vaňková
 •  1. Znalecká a.s.
 •  H propertygroup, SE
 •  AK Všetečka & Seifert a spol.
 •  AK JUDr. Eva Ropková, LL.M.
 •  Štros Kusák advokátní a patentová kancelář
 •  AK JUDr. Vladimír Papež
 •  Advokátní kancelář Svejkovský, Kabelková, v.o.s.
 •  Ambruz&Dark, advokáti, v.o.s.
 •  Machytková, Sedláček, Vaca& spol.
 •  AK Bedrna a společníci
 •  Nakladatelství C.H. BECK, organizační složka
 •  Saxinger, Chalupsky& Partner v.o.s.
 •  JUDr. Jiří Císař, advokát
 •  AK JUDr. Jiří Polanský
 •  Advokátní kancelář FB Legal s.r.o.
 •  AK JUDr. Alexandr Šoljak
 •  AK Narcis Tomášek & partneři
 •  JUDr. Michal Klouda, advokát
 •  KOVANDA, TYKALOVÁ advokátní kancelář s.r.o.
 •  Mgr. Miloš Hrdina, advokát
 •  Prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc. LL.M.
 •  JUDr. Karel Brückler, advokátní kancelář
 •  JUDr. Jan Roth, advokát
 •  Glatzová& Co., s.r.o.
 •  PETERKA & PARTNERS v.o.s. advokátní kancelář
 •  Mgr. Michal Dittrich , advokát
 •  AK Brož & Sokol & Novák
 •  JUDr. Petr Gallat, advokát
 •  AK Bulinský& Vávra
 •  Mgr. Kateřina Walterová, advokátka
 •  AK Mgr. Pavel Grüner
 •  Moreno Vlk &Asociados, advokátní kanceláře
 •  Dr. Trapl a partner advokáti s.r.o.
 •  AK Paroulek Zrůstek Lůdl, v.o.s.
 •  Mgr. David Novák, advokát
 •  JUDr. Lenka Deverová, advokátka
 •  JUDr. Michal Benda, advokát
 •  JUDr. Pavel Novák, advokát
 •  JUDr. Pavel Vyroubal, advokát
 •  JUDr. Tomáš Pohl, advokát
 •  Mgr. Libor Buchta, advokát
 •  JUDr. Jana Dvořáková Závodská, advokátka
 •  JUDr. Petr Vacek, advokát
 •  Mgr. Alan Vitouš, advokát
 •  JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát
 •  Advokátní kancelář Lžičař & Lžičař
 •  JUDr. Jan Pavlok, Ph.D., advokát
 •  Ferenc & spol., advokátní kancelář
 •  Moural Kopecký Sobala& Partneři, advokátní kancelář
 •  PELIKÁN KROFTA KOHOUTEK advokátní kancelář s.r.o.
 •  JUDr. Libuše Svobodová, advokátka
 •  JUDr. Milan Svoboda, advokát
 •  Advokátní kancelář LEUCHTER & LEUCHTEROVÁ, s.r.o.
 •  HKDW Legal s.r.o.